Gama dla silników czterosuwowych

Nowa gama olejów SORT została stworzona przez nasz zespół inzynierów do pracy w najbardziej trudnych warunkach, w specyfi kacjach wymaganych przez silniki najnowszej generacji, z mokrymi sprzegłami i katalizatorami.

 

Wybierz olej: