Zatwierdzenie Mercedes Benz dla nowego modelu 5W30 C3

W drugiej połowie 2018 roku firma SORT wprowadziła ulepszenia w całym asortymencie, aby jeszcze bardziej poprawić główne właściwości naszych środków smarnych: oszczędność paliwa i ochronę mechaniczną, przewyższające wymagania producentów silników.

 

Olej SORT 5W 30 504-507 uzyskał homologację DAIMLER- Mercedes Benz 229.51 dla nowoczesnych silników z filtrem cząstek stałych.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html#close

Homologación Mercedes - Benz para el SORT 5w30 C3

Добавить комментарий